Monday, April 27, 2015

Harga Minyak Dunia

Berdasarkan repot "GlobalPetrolPrices.Com pada 20hb April 2015, harga gasoline pada harga purata 1.09 se liter. Bagaimana pun terdapat perbezaan yang ketara antara negara-negara di dunia. Sebagai "general rule", negara kaya menetapkan harga yang tinggi sementara negara miskin dan negara pengeluar dan pengekspot minyak menetapkan harga yang agak rendah. Hanya Amerika Syarikat sebagai negara yang "economically advanced" mempunyai harga minyak yang rendah. Perbezaan harga ini disebabkan oleh pelbagai cukai dan subsidi yang di kenakan. Semua negara di dunia sebenarnya mempunyai akses kepada harga petroleum yang sama di pasaran antarabangsa tetapi keputusan menetapkan kadar cukai itu yang membezakan harga di pasaran tempatan.

Pada 20/04/15, harga gasoline seliter mengikut negara adalah seperti berikut;
(tidak mengikut susunan, senarai harga mengikut pilihan negara secara rawak)

Venezuela : 0.02
Libya : 0.11
Saudi Arabia : 0.16
Algeria : 0.24
Kuwait : 0.24
Trinidad & Tobago : 0.43
UA Emirates : 0.41
Nigeria : 0.49
Malaysia : 0.54
Bolivia : 0.55
Syria : 0.63
Indonesia : 0.68
Russia : 0.69
USA : 0.70
Pakistan : 0.73
Vietnam : 0.83
Taiwan : 0.84
Philippine : 0.98
Australia : 1.02
Thailand : 1.04
Maldives : 1.06
Japan : 1.12
Singapore : 1.57 
Hong Kong : 1.94 

No comments:

Post a Comment